Partneri

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzova 8
832 47 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 960 311 720
Fax: +421 960 312 531
Email: martina.kovalkakascikova@mod.gov.sk
Web: www.mosr.sk/

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4854 1111
Email: info@mhsr.sk
Web: www.mhsr.sk/

Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
851 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 6869 1111
Email: podatelna@nbu.gov.sk
Web: www.nbu.gov.sk

Rada slovenských exportérov
Apollo Business center II, blok B, Prievozská 4, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika

Tel.: +421 2 20 62 00 70
e-mail: info@exporteri.sk
web: www.exporteri.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grösslingová 4
816 03 Bratislava

Tel.: +421 2 54131228
Fax: +421 2 54433291
Email: sopkurad@sopk.sk
Web: www.sopk.sk

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C,  841 04 Bratislava,
Slovenská republika

Tel.: +421 911 254 001
e-mail: zspsr@zspsr.sk
web: www.zspsr.sk

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky
Washingtonova 25
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 224 235 320
Fax: +420 224 235 319
Email: info@aobp.cz
Web: www.aobp.cz

Defence Industry Association of Hungary
P.O.Box: 23
H-2316 Tököl
Hungary

Tel.: +36 24403001
Fax: +36 24 403008
Email: kovacs@danubian.hu
Web: www.vedelmiipar.hu