Katalóg členov ZBOP SR

Tento katalóg členov ZBOP SR bol zostavený začiatkom roku 2019 a obsahuje aktuálne informácie o výrobných schopnostiach členských spoločností Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Brožúra je v anglickom jazyku.

KATALÓG ČLENOV ZBOP