Dôležité odkazy


PROGRAM ROZVOJA EURÓPSKEHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP):


OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI EURÓPSKEJ OBRANNEJ AGENTÚRY (EDA):


 OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI NATO:


 NATO Support and Procurement Agency:


 Informácie pre priemysel: