Legislatíva

Aktuálne znenia právnych predpisov, ktoré upravujú obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/zahranicny-obchod-vyrobky-obranneho-priemyslu

 

Aktuálny prehľad reštriktívnych opatrení Európskej únie nájdete  na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

Informácie o medzinárodných sankciách nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie

 

Do pozornosti dávame aj stránku www.sanctionsmap.eu/#/main s prehľadnou mapou sankcií EÚ.